MCCB Mitsubishi NF30-CS

Liên hệ

HOTLINE HỖ TRỢ: 0918 100 131 (8h - 18h)

1.Mô tả: MCCB Mitsubishi NF30-CS

  • MCCB Mitsubishi NF30-CS.

  • Dòng định mức: 3, 5, 10, 20, 30 A.

  • Số cực: 2, 3 P.

  • Dòng ngắn mạch 380V: 1.5 kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF30-CS

MCCB Mitsubishi NF30-CS

MCCB Mitsubishi NF30-CS

Sản phẩm liên quan