Tổng quan về máy in nhãn CPM và Máy in đầu cốt MAX - Nhật Bản

Những tính năng linh hoạt của máy in nhãn và máy in đầu cốt

MAX CPM-100/200 & LETATWIN LM-550A/550E/390A/380EZ

   Thiết bị in độc đáo của chúng tôi dẫn đầu ngành công nghiệp về thiết kế, chất lượng, độ tin cậy, khả năng cũng như thị phần. Danh sách các ứng dụng tiềm năng là rất lớn, có nghĩa là bất kỳ hoạt động hay yêu cầu nào đối với các biển báo và nhãn chỉ dẫn thì máy sẽ luôn tạo ra sản phẩm với thời gian và chi phí tiết kiệm đáng kể, đồng thời tận hưởng những ưu điểm về hoạt động khi sử dụng sản phẩm.

 

máy in đầu cốt LM550A

Tải catalogue CPM-200G Tải catalogue CPM-100HG5M Tải catalogue CPM-100HG3K
Tải catalogue LM-550A Tải catalogue LM-550E Tải catalogue LM-390A