I/O Extension Module Mitsubishi FX2N-8EX-ES/UL

Liên hệ

HOTLINE HỖ TRỢ: 0918 100 131 (8h - 18h)
  • I/O Extension Module Mitsubishi FX2N-8EX-ES/UL.

  • 8 Digital Input 24VDC.

  • Dùng cho PLC FX3U/3G, FX1N.

Sản phẩm liên quan