PLC FX3S-30MT/ES

Liên hệ

HOTLINE HỖ TRỢ: 0918 100 131 (8h - 18h)

BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC FX3S-30MT/ES

- NGUỒN CẤP: 100-240VAC.

- SỐ ĐẦU VÀO 16.

- SỐ ĐẦU RA: 14 TRANSISTOR

- CÁP TRUYỀN THÔNG MÁY TÍNH USB-SC09, USB-SC09-FX, FX-USB-AW.

MODEL CÙNG LOẠI: FX3S-10MR/ES, FX3S-10MR/DS, FX3S-10MT/ES, FX3S-10MT/DS, FX3SA-10MR-CM, FX3SA-10MT-CM, FX3S-14MR/ES, FX3S-14MR/DS, FX3S-14MT/ES, FX3S-14MT/DS, FX3SA-14MR-CM, FX3SA-14MT-CM, FX3S-20MR/ES, FX3S-20MR/DS, FX3S-20MT/ES, FX3S-20MT/DS, FX3SA-20MR-CM, FX3SA-20MT-CM, FX3S-30MR/ES, FX3S-30MR/DS, FX3S-30MT/ES, FX3S-30MT/DS, FX3SA-30MR-CM, FX3SA-30MT-CM

Sản phẩm liên quan