I/O Extension Module Mitsubishi FX2N-32ER-ES/UL

Liên hệ

HOTLINE HỖ TRỢ: 0918 100 131 (8h - 18h)
  • I/O Extension Module Mitsubishi FX2N-32ER-ES/UL.

  • 16 Digial Input 24VDC, 16 Relay.

  • Dùng cho PLC FX3U/3G, FX1N.

Sản phẩm liên quan